Nu är 2018 i full gång! Här kommer lite information om Ödklint Konsult och nyheter för året.
 
Ny postadress
Flytten till de nya lokalerna är klar sedan några månader och nu har vi också ändrat vår postadress. Den nya postadressen är:

Ödklint Konsult
Huddinge Stationsväg 7 B
141 35 Huddinge
 
Lämna material
Om du vill komma förbi oss och lämna underlag så går det nu bra att göra oavsett tid på dygnet. Kommer du mellan 8 och 17 på vardagar ringer du på porttelefonen så släpper vi in dig. Material kan lämnas antingen till oss uppe på plan fyra eller i vår brevlåda som sitter innanför porten. Vill du lämna material andra tider på dygnet kan du kontakta oss så får du portkoden och kan komma in när du vill.

 

Friskvårdsbidraget utökas
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att golfspel på pay and play-bana är en skattefri personalvårdsförmån. Skatteverket ger nu grönt ljus för friskvårdsbidrag som omfattar dyrare sporter som golf och ridning. Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr räknas enligt Skatteverket som en skattefri personalförmån.
 

Växa-stöd för fler företagsformer
Det så kallade växa-stödet utökas nu till att gälla även aktiebolag och handelsbolag. Stödet innebär att för ett bolags första anställda betalar bolaget bara 10,21% i arbetsgivaravgift istället för normala 31,42%. För att få stödet måste ett antal villkor vara uppfyllda. Vi kan inte se vilka av våra kunder som uppfyller kraven så det är viktigt att ni meddelar oss om ni är berättigade till stödet.

Villkor
Följande förutsättningar och regler gäller för att kunna få stödet:

  • anställningen ska påbörjas efter 31 mars 2017
  • minst tre månaders anställning
  • arbetstiden ska uppå till minst 20 timmar per vecka
  • stödet ges för maximalt 25 000 kr/månad i lön under 12 månader
  • företaget får inte ha haft några anställda efter 31 december 2016 (delägare eller närstående till delägare i aktiebolag räknas inte som anställda. Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte heller.)

Inte delägare eller närstående till delägare
Nedsättning ges inte för ersättningar som betalas ut till delägare eller närstående till delägare.

Som närstående räknas:

  • maka eller make
  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • barn, barnbarn osv och deras makar
  • syskon och deras makar, barn, barnbarn osv.

Inga anställda från närstående företag
Skatterabatten gäller inte personer som under 2017 eller senare är eller har varit anställda i annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag i intressegemenskap) eller någon närstående till denne. Det är inte heller möjligt att få skatterabatten om arbetsgivaren redan har fått en nedsättning i en tidigare verksamhet.

Stöd av mindre betydelse
Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna räknas som ett stöd av mindre betydelse. Detta innebär att villkoren för dessa stöd måste vara uppfyllda om nedsättningen ska få göras. För företag som inte får några andra stöd av mindre betydelse är dessa villkor normalt uppfyllda.

Ikraftträdande
Reglerna träder i kraft 1 januari 2018 och tillämpas på ersättningar som betalas ut under perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2021.