Från och med årsskiftet träder en del nya regler i kraft. Nedan följer en kort sammanställning av de viktigaste. Vi passar också på att informera om vad som gäller när företaget köper julklappar till anställda och bjuder på julbord.

Rot- och rutavdrag

  Följande förändringar som gäller från och med 2016 har beslutats:

  • Rotavdraget sänks till max 30% av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.  
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas.

  Betalning innan årsskiftet För att nyttja det 50-procentiga ROT-avdraget måste betalningen vara gjord senast 31/12 2015 för att ROT-avdraget ska räknas till beskattningsåret 2015. Arbetet måste dessutom vara utfört och ansökan om rotavdrag vara gjord senast 31/1 2016. Det gäller alltså att betala innan årsskiftet för att vara säker på att få ROT-avdrag med 50% av arbetskostnaden. Görs betalningen efter årsskiftet hör ROT-avdraget till beskattningsåret 2016 då sänkningen till 30% träder i kraft. 
Läs mer här...

Elektronisk personalliggare byggbranschen

  Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.
Läs mer här ...

SL kort

  Det är vanligt att företag betalar SL månadskortet för ägare och anställda. När företaget betalar kortet är risken stor att Skatteverket bedömer det som en skattepliktig förmån.
Läs mer här...

Höjda förseningsavgifter

 

Riksdagen har beslutat att förseningsavgifterna för sena inkomstdeklarationer och skattedeklarationer mm höjs med 25%. Det innebär följande avgifter från och med 2016:  

  2015 2016
Försenad aktiebolagsdeklaration 5 000 kr 6 250 kr
Försenad skattedeklaration 500 kr 625 kr
Försenad periodisk sammanställning   1 000 kr 1 250 kr
Kontrollavgift personalliggare 10 000 kr 12 500 kr
Kontrollavgift kassaregister 10 000 kr 12 500 kr
 

Julklapp till anställda? Max 450 kr

 

Arbetsgivare får ge sina anställda en skattefri julgåva, men den får inte kosta mer än 450 kronor inklusive moms. Gåvan kan numera bestå av nästan vad som helst, till och med varor från Systemet, men det får inte vara en gåva i rena pengar.
Om en julgåva till anställda har ett marknadsvärde som är högre än 450 kronor är hela gåvan skattepliktig för mottagaren från första kronan. Överskrids beloppet på 450 kronor måste arbetsgivaren även betala arbetsgivaravgifter på värdet.  

  • Kostnaden för julgåvor till anställda är alltid avdragsgill för arbetsgivaren.
  • Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva.
  • Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor och göra avdrag för kostnaden i firman, men du får inte avdrag för kostnader om du ger en julgåva till dig själv.

Julbord för personalen

 

När den anställda personalen bjuds på julbord räknas det som en personalfest och är då intern representation. Avdrag för förtäring på personalfest får göras med högst 90 kronor plus moms per deltagare. Skatteverket anser att avdrag normalt bara får göras för högst två personalfester per år.
För arbetsgivarens kringkostnader vid personalfest, till exempel lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, anser Skatteverket att avdrag för kostnaderna får göras med skäligt belopp, dock högst 180 kronor plus mervärdesskatt per person. Vid personalfester får avdrag även göras för deltagande familjemedlemmar till anställda och för pensionerade medarbetare.
Även personalfest med övernattning kan förekomma utan skattekonsekvenser för deltagarna. Det händer att en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och att arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten. I de fallen anser Skatteverket att den anställde inte ska beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning.
Detsamma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande partner. Detta förutsätter enligt Skatteverket, ”att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten inte är att se som en rekreationsresa eller liknande.” Kostnaderna är då avdragsgilla för arbetsgivaren.

Vi önskar alla våra kunder en riktigt God Jul och Gott Nytt År!